+420 731 115 213 karla.zborilova@seznam.cz

Projekt MZ – STP v ČR

Projekt „ Rehabilitačně výchovné pobyty pro občany postižené na horních a dolních končetinách“

Jedná se o projekt určený pro specifickou skupinu osob s postižením horních a dolních končetin. Rekondiční pobyty probíhají podle odborného programu, který zahrnuje např. plavání v bazénu s možností nácviku správného plaveckého stylu, kondiční skupinové cvičení v tělocvičně s důrazem na nácvik správného držení těla, posilovací a protahovací cviky, dechové a relaxační cvičení, využití cvičebních pomůcek, apod. Dalšími body odborného programu jsou ucelené informace formou přednášek a diskusí na téma zdravého životního stylu, výživy, psychohygieny, ergonomie, apod.

Základním cílem projektu je zlepšení zdravotního a psychického stavu účastníků. Program se zaměřuje také na výcvik v samostatnosti a v sebeobsluze (zejména při poúrazových a pooperačních stavech). Projekt pomáhá výraznou měrou k zařazení lidí s tělesným postižením do plnohodnotného života.

Projekt je financován Ministerstvem zdravotnictví ČR. http://www.mzcr.cz/

Rekondiční pobyty jsou koordinovány centrem STP v ČR z. s. a organizovány regionálními organizacemi STP v ČR z. s.