+420 731 115 213 karla.zborilova@seznam.cz

Projekty dotované městem Kyjov

Aktivizační činnosti pro OZP a seniory

Naše organizace působí v Kyjově a Kyjovském regionu již více než 25 let a s osobami se zdravotním postižením (dále OZP) a seniory máme navázány dobré kontakty. Rádi bychom i nadále s uvedenou cílovou skupinou pracovali a připravovali aktivity, které jim pomáhají odstranit osamělost, vedou ke zdravému životnímu stylu, aktivnímu přístupu ke svému zdraví, získání informací i nových dovedností.

Ze strany OZP a seniorů je o naše aktivity neustále narůstající zájem i vzhledem k tomu, že se nejedná pouze o jednotlivé akce, ale jde o systematickou celoroční práci, kterou se snažíme neustále rozvíjet. V roce 2018 bychom rádi rozšířili aktivity o kondiční cvičení na míčích a s cvičení s pružnými tyčemi Staby.

Chceme zůstat součástí sociální oblasti našeho města, dále se zúčastňovat Komunitního plánování a i v roce 2017 chceme udržet dobrou a odbornou úroveň nabízených činností v širokém rozsahu,tak, jak jsou naši uživatelé zvyklí. Proto je třeba nejen dobré zázemí nutné pro přípravu jednotlivých aktivit, ale i nezbytné finanční prostředky pro jejich zajištění (nájem, energie, odměny prac., aj.)

Aktivizační činnosti jsou realizovány s finanční dotací města Kyjova, Vetropack Moravia glass, Narex Ždánice,spol. s.r.o., Metall Kyjov, spol.s.r.o.

Provoz půjčovny kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným a jiným zdravotním postižením

Naše organizace provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným postižením.

Kompenzační pomůcky pomáhají lidem s tělesným postižením zmírnit jejich handicap a překonávat obtíže běžného denního života. Tyto pomůcky (např. vozíky (elektrické, mechanické), chodítka, polohovací postele, WC židle, pojízdné stolky aj.) umožňují lidem s tělesným postižením zejména:

  • volný pohyb

  • překonávání bariér

  • přizpůsobení domácnosti, pracoviště a dalších prostor pro pohodlné užívání

  • prevenci zdravotních rizik (předcházení zhoršování zdravotního stavu, prevence úrazů).

Bez kompenzačních pomůcek jsou lidé s tělesným postižením také často vystaveni úplné izolaci od svého okolí, což má závažné dopady na kvalitu jejich života a případný vznik dalších zdravotních komplikací.

Kompenzační pomůcky pomáhají snižovat riziko úrazu při pohybu, překonávání různých překážek (např. schody, nerovnosti), nebo např. riziko vzniku proleženin z důvodu upoutání na invalidní vozík nebo lůžko.

Dotace města Kyjova na provoz půjčovny jsou doplňovány z finančních zdrojů Úřadu práce, vlastních zdrojů a sponzorských darů.

Sportovní hry 2018

Stejně jako již několik let i v roce 2018 připravujeme sportovní hry pro tuto cílovou skupinu, v letošním roce se koná již IX. ročník. Tato akce je připravovaná s ohledem na omezené pohybové schopnosti účastníků a je mezi nimi oblíbená. O tom svědčí i stoupající zájem o účast. V prvním ročníku se účast pohybovala kolem 60ti účastníků, v posledních ročnících to bylo již více než dvojnásobek. Hry se vždy snažíme dobře organizačně zajistit, včetně zázemí a občerstvení pro sportující a to v rámci dobrovolnosti členů místních organizací. Dosud byl každý ročník realizován pod záštitou starosty města Kyjova. Věříme, že i v letošním roce zajistíme kvalitní sportovní hry s dobrou účastí, na které se každý rád vrátí v novém ročníku.

Dotace města Kyjova jsou doplňovány z  finančních zdrojů organizace a Metall Kyjov, spol.s.r.o.

Zajištění provozu organizace

Organizace má více než 25 tradici v práci s osobami zdravotně postiženými v Kyjově a Kyjovském regionu. Tato činnost má svá specifika se kterými umíme pracovat. Naše aktivity jsou pro naši cílovou skupinu realizovány pravidelně v průběhu celého roku, jsou přizpůsobeny možnostem každého zájemce a každý rok se snažíme začleňovat nové činnosti (závisí i na zajištění finančních prostředků).

Žádost je zaměřena na zajištění provozu organizace. Abychom mohli i nadále co nejkvalitněji připravovat a realizovat aktivity pro naši cílovou skupinu, je nutné mít dobré zázemí. Jedná se o úhrady provozu kanceláře / nájem a energie, spotřební materiál/ a především zajištění části mzdových nákladů / organizace má zřízena dvě chráněná pracovní místa-částečná dotace ÚP / a úhradu DPP účetní organizace. Pro organizaci je zásadní problém získání finančních prostředků k úhradě mezd a DPP účetní organizace, na provoz se nám daří získat finanční prostředky i z jiných zdrojů.

Dotace města Kyjova na provoz organizace jsou doplňovány z finančních zdrojů Úřadu práce a Úřadu vlády ČR.