+420 731 115 213 karla.zborilova@seznam.cz

Půjčovní řád a smlouva

Podmínky pro zapůjčení kompenzačních pomůcek

  • Půjčovatel STP v ČR z. s., okresní organizace Hodonín, Třída Palackého 67/7, 69701 Kyjov seznámil vypůjčitele s pořizovací cenou a názorně mu předvedl způsob obsluhy kompenzační pomůcky (týká se všech kompenzačních pomůcek, které organizace půjčuje).

  • Kompenzační pomůcka se zapůjčuje na dobu sjednanou ve smlouvě o zapůjčení. 

  • Vypůjčitel je povinen hradit půjčovateli poplatek ve výši určené ve smlouvě o zapůjčení jako poplatek na opravu a udržování kompenzačních pomůcek v dobrém technickém stavu.

  • Pokud bude pomůcka vrácena v kratší době, než bylo sjednáno ve smlouvě, bude vypůjčiteli vrácena částka, o kterou se poplatek sníží. Při překročení dohodnuté zápůjční doby bude účtován poplatek vyšší o počet dnů, který tuto dobu překročil. Zároveň bude účtován poplatek z prodlení ve výši 500,00 Kč za každý i započatý měsíc.

  • Vypůjčitel plně odpovídá za vypůjčenou kompenzační pomůcku, je povinen o ni pečovat tak, aby nedošlo k jejímu poškození nebo zničení, je povinen udržovat pomůcku v čistotě a zacházet s ní s péčí řádného hospodáře. V případě poškození kompenzační pomůcky vinou vypůjčitele je tento povinen uhradit veškeré náklady na její opravu, včetně přepravy tj. dovozu a odvozu, kdy bude účtována částka ve výši 17,00 Kč / 1 km.

  • V případě vrácení znečištěné kompenzační pomůcky má pracovník půjčovatele právo žádat na vypůjčiteli poplatek ve výši 200,00 Kč za vyčištění.

  • Vypůjčitel nesmí kompenzační pomůcku bez písemného souhlasu půjčovatele půjčit třetí osobě, nesmí pomůcku prodat nebo jakýmkoliv způsobem zcizit. V případě ztráty, prodeje nebo jakéhokoliv zcizení je vypůjčitel povinen nahradit škodu v plném rozsahu a v ceně, se kterou byl při zapůjčení seznámen.

  • U elektrického vozíku nebo jiné kompenzační pomůcky na el. pohon je vypůjčitel povinen dobíjet baterie a provádět případnou příslušnou údržbu dle pokynů pracovníka půjčovatele. Vozík není určen k terénním jízdám.

  • Vypůjčitel zaplatí vratnou zálohu 1 000,00 Kč při zapůjčení mechanického vozíku, u nájezdových ramp 2 000,00 Kč, při zapůjčení elektrického vozíku a skútru 3 000,00 Kč,u polohovací postele částku 2 000,00 Kč, při zapůjčení drobných KP ( chodítka, WC židle ) 500,00Kč. Hotely, organizace, cestovní kanceláře a ostatní právnické osoby platí jednotnou cenu bez ohledu na typ pomůcky 100,00 Kč na den a vratnou zálohu 5 000,00 Kč. (Výjimkou je skútr Cityliner 410, u nějž je pro právnické osoby poplatek za zapůjčení 300,00 Kč na den)

  • Tel.: 518 389 453, číslo účtu – 195143211/0300

SMLOUVA O ZAPŮJČENÍ

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

Číslo OP:

 

Datum nar.:

 

Telefon:

 

Název kompenzační pomůcky:

 

číslo:

 

Název kompenzační pomůcky:

 

číslo:

 

Vypůjčeno na dobu: od

 

do

 

Vráceno:

 

podpis vypůjčitele:

 

Půjčovní řád jsem četl a s podmínkami souhlasím.

V Kyjově dne:__________

……………………………………

………………………………

půjčovatel

vypůjčitel