+420 731 115 213 karla.zborilova@seznam.cz

Projekt „Šance na aktivní život“ vstoupil do druhé poloviny

Námi realizovaný projekt „Šance na aktivní život“ vstoupil do druhé poloviny. Od zahájení projektu o něj projevilo zájem celkem 82 osob, z nichž 77 se stalo klienty projektu. Klienti absolvovali různé semináře a besedy se zaměřením na vzdělávání a zaměstnávání, jak zvýšit své možnosti uplatnění na trhu práce. Po celé období úzce spolupracovali s koordinátory a manažery projektu, kteří jim poskytovali poradenské a konzultační podporu – např. při zpracování motivačního dopisu, CV, doprovodu k zaměstnavateli, pomoc při práci na PC, zaregistrování na portálech pracovních agentur, při aktivním vyhledávání pracovních nabídek aj. Koordinátoři a manažeři po celou dobu vyhledávali z nabídek práce ty, které by byly vhodné pro klienty projektu, oslovovali potenciální zaměstnavatele a seznamovali je s možnostmi a výhodami zaměstnávání OZP. Od září jsme začali spolupracovat s Agenturou práce, konzultace probíhaly v každém regionu Do konce roku 2013 se nám podařilo zaměstnat 7 klientů. V roce 2014 jsme zaměstnali 6 klientů s finanční podporou de minimis pro zaměstnavatele a pro 3 klienty jsme našli práci u oslovených zaměstnavatelů. V následujících měsících bude probíhat bilanční a pracovní diagnostika vytipovaných klientů a budou následovat rekvalifikační kurzy. Stejně jako v uplynulém roce i nyní se klienti zúčastní besed a seminářů, společně s koordinátory budou vyhledávat vhodné pracovní nabídky, využívat poradenství a konzultací i s pracovnicemi Agentur práce a zvyšovat tak své šance k uplatnění na trhu práce

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu.